Byggerådgivning, Energirenovering & Betonkonstruktion - Cases

Energirenovering

Januar 2013 udførte ATICON en energirenovering i Lyngby, på et traditionelt parcelhus fra 1965. Parcelhuset har et opvarmet areal på 160 kvadratmeter, opført med facader af gule mursten og indvendige vægge af porebeton. Tagkonstruktionen er med et 15° sadeltag, der understøttes ved fodrem langs bygningens facader, og ved hovedskillevæggen understøttes tagkonstruktionens kip.

Energirenoveringen udføres uden at berøre den indvendige beklædning, og under udførelsen kan beboeren anvende bygningen på grund af den midlertidige overdækning, der sikrer et tørt og godt miljø i udførelsesfasen. Placeringen af ny dampspærre er over eksisterende spærkonstruktion, der placeres i et lag, hvor den ikke gennembrydes med søm og stifter fra tilstødende konstruktioner. Det skaber en meget tæt damspærre, da den udføres af folieruller, der kan dække en hel tagside. Alt i alt, små ændringer og tiltag, der giver store forbedringer i de endelige resultater.

Med god erfaring indenfor design, bygherrerådgivning og kvalitetssikring under udførelsen, vil ATICON gerne stå til rådighed for danske parcelhusejere, med nogle gode projekteringer i energirenovering.

Taglejligheder

I forbindelse med min ansættelse som fagingeniør hos EKJ Rådgivende Ingeniører a/s, i perioden Sep. 2008 til aug. 2010 har jeg stiftet erfaring med renoveringer, ombygninger, samt en del stålkonstruktioner såsom tag- og understøtningskonstruktioner for store ventilationssystemer. Tagombygningen på Øster Farimagsgade var min første store opgave hos EKJ, hvor jeg fik ansvar som projektleder og udførende konstruktionsingeniør.

En af udfordringerne ved denne ombygning, har været forbindelserne imellem tagkonstruktionen og den eksisterende dækkonstruktion. De store spænd i tagkonstruktionen, gav store vandrette og lodrette reaktioner ved tagfoden, hvor spær skulle boltes fast med specielle beslag til dækkonstruktionen. Endvidere gav udvekslinger for tagterrasser store reaktioner, hvor spær og søjler skulle understøttes af stålbjælker placeret i etageadskillelsen.

Grøn tagterrase, Birkegade 4-6

Min rolle som konstruktionsingeniør på ombygningen af Birkegade 4 – 6, 2200 KBH N, var en af de største udfordringer under min ansættelses periode hos EKJ Rådgivende Ingeniører a/s. Projekteringen var i perioden 2009 til 2010, hvor jeg fik det fulde ansvar for alle bærende og afstivende konstruktioner. Personligt ser jeg denne opgave som mit ”svendestykke” inden for ombygning af gamle københavner boliger.

Stabiliteten var den helt store udfordring, fordi den nye konstruktion fylder mere i forhold til vindlasten, og forøgelse af vægten ved græsbakken, er 7 – 8 gange større end eksisterende forhold. Endvidere var en stor del af det eksisterende og stabilicerende murværk fjernet i øverste etage, som blev løst ved at efterspænde lodret ned gennem de eksisterende murværks-sektionsvægge. (Gavl på billede nederst til højre er lodret efterspændt)

Den eksisterende bygning blev opført år 1889 med bindingsværk som hovedskillevæg og fuld muret facadevægge. Med en hovedskillevæg uden restbæreevne, har det kun været muligt at benytte facader, trappekerner og skorstenene som bærende elementer i bygningen. Det med-førte en gennemgribende beregningsanalyse af de eksisterende konstruktioner ned gennem hele bygningen, hvor det blev nødvendigt at forstærke fundamenter under facader og skorstenene, hvor bæreevnen ikke var tilstrækkelig.

For at flytte de store belastninger fra tagkonstruktionen og ud til bygningens facader og skorstene, stillede det store krav til de bærende konstruktioner. Som det kan ses på ovenstående billeder, blev det løst med kombinationer af stålgitter og bjælker, samt store trægitter gemt i væggene. Den store græsbakke bæres af et bjælke-system med rammefunktion, der ved græsbakkens understøtninger medførte store vandrette kræfter. Disse vandrette kræfter bliver holdt på plads i et net af trækbånd, placeret i den eksisterende dækskive.

For at løse de mange placeringskonflikter mellem konstruktionerne, var det nødvendigt med en 3D projektering af ombygningen, og i tæt samarbejde med arkitekter fra JDS, blev der lavet et godt materialegrundlag for udførelsen. Til sidst var det et respektfuldt sam-arbejde med håndværkerne der fik de komplicerede konstruktioner placeret på den eksisterende bygning.

Med så omfattende et ombygningsprojekt som birkegade 4 - 6, har det givet mig en stor erfaring med ombygning af de gamle bygninger i København. Hvor jeg i fremtidige projekter vil kunne bidrage med et bredt sortiment af muligheder.

Bygherre: AB Birkegade 4 – 6 Arkitekt: JDS, Julien de Smedt, Arkitekter MAA Entreprenør: Logik & Co. Bygningsart: Tagterrasse og 3 penthouse lejligheder

Bygherre: KBH Kommune Arkitekt: Dorte Mandrup, Arkitekter MAA Ingeniør: Klaus Nielsen A/S Entreprenør: O. Adsbøll & sønner Bygningsart: Multibygning med plads til supermarked, sportshal og beboelser.

Efterspændte betonkonstruktioner

Personligt har jeg en stor interesse for efterspændte betonkonstruktioner, og det var med stor glæde da ATICON fik konstruktionsentreprisen for eftervisningen af de 24 meter bærende betonbjælker over 3. sal, i den nye multibygning Sunbyøster Hal 2 på Amagerbrogade.

I et respektfuldt samarbejde med Klaus Nielsen Rådgivende ingeniør-firma og Skandinavisk Spændbeton A/S, fik ATICON til opgave at eftervise de in situ støbte og efterspændte betonbjælker, der spænder 24 meter over sportshallen i multibygningen Sundbyøster Hal 2 på Amagerbrogade. Løsningen med den efterspændte armering, blev valgt på bag-grund af, at der var penge at spare i forhold til en rent slaptarmeret løsning.

Multibygningen opføres med 12 boliger på øverste etage, alle med trappeopgang til hems der har udgang til tagterrasse. Boligerne adskilles af massive betonvægge, der anvendes som de efterspændte vægbjælker. Vægbjælkerne understøttes af lange elementsøjler, der fører lasterne helt ned til bygningens fundamenter. Endvidere afstives bygningen af betonskiver og stålgitter langs facaderne.

For at eftervise en god komfort for boligetagen, udarbejdede ATICON en dynamisk analyse, ved opstilling af vægbjælken i et FEM – program.

En af de store udfordringer var vægtykkelse på de 200mm, hvor der både skal være plads til slaparmering og spændarmering, samt den ekstra armering i forankringszonerne og sammenbygning med tilstødende konstruktioner.

Herefter var udfordringen at få betonen ned i støbe-kassen mellem al armeringen. Her blev der valgt at anvende en vibrations-fri beton med en maksimal tilslagsstørrelse på 8 – 16mm, og en betonstyrke på 45MPa.

I sagens natur har ATICON fungeret som underrådgiver for Skandinavisk Spændbeton A/S, hvor ATICON har leveret den statiske dokumentation, konstruktionstegninger og kontrolkrav og plan for udførelsen.

Certificering af teltkonstruktioner

I forbindelse med den nye lovgivningen inden for certificering af midlertidige teltkonstruktion, til anvendelse som party-, salgs- eller lager-telte i opstillinger under 6 uger og for telte større end 50 kvadratmeter. Har ATICON haft til opgave at udarbejde den statiske dokumentation og udførelse af brugervejledning så telte kan opstilles sikkert i henhold til gældende normer.

ATICON har udarbejdet statisk dokumentation og brugervejledning for 6m, 9m og 12m telte i opbygget kontinuerlige modulsystemer.

Projekt Navn: Certificering af Lundtelte Bygherre: Lundtelte ApS Hovedrådgiver: ATICON Planlagt opførelse: 2015 - Bygningsart: Midlertidige modulbyggeri

Projekt Navn: C40 & C90 Pavillon system I Danmark og Tyskland Bygherre: Cramo Adapteo a/s Kon. Designer: Cramo Adapteo a/s Hovedrådgiver: Rambøll SE Hovedrådgiver I Danmark: ATICON Planlagt opførelse: C90 2015 - Bygningsart: Midlertidige modulbyggeri

Midlertidige pavillon byggeri - System dokumentation

Cramo Adapteo a/s, afdeling i Glostrup, forhandler / udlejer C40 og C90 pavillon systemer fra Sverige, har indgået et samarbejde med ATICON. ATICON har tidligere haft til opgave at sikre at den statiske dokumentationer for C40 pavillon system, er i henhold til dansk praksis og gældende, normer. Det nye C90 pavillon system, der erstatter C40 modellen, har ATICON nu i et samarbejde med Rambøll SE og Cramo DK fået til opgave at sikre at kvalitet og dokumentation udføres i henhold til Dansk praksis og normer.

ATICON har i denne opgave haft fokus på høj kvalitet for den statiske dokumentation, der her bliver grundlaget for et velbygget og sikkert system. Der ved fremvisning over for myndighederne skal vise et seriøst system som er veldokumenteret, der i den sidste ende giver Cramo en gnidningsfri behandling i deres mange projekter her i Danmark. ATICON har i projektering af C90 pavillonerne, udført rådgivning ved udførelse af projektgrundlag i Danmark og Tyskland, Samt Nationale tilpasninger i Danmark. Den øvrige dokumentation har Rambøll Sverige udført, herunder generel statiske beregninger.