Energirenovering - Hvorfor skal man energirenovere?

I første omgang er der 2 betragtninger der kan gøres, inden man beslutter sig for at energirenovere sin bygning.

Energirenovering

En energirenovering er nødvendigvis ikke bare skabelsen af et godt økonomisk resultat, hvor der kun er lagt vægt på mere isolering på loftet, efterisolering af ydervæggene og nye super isolerende vinduer. Energibesparelsen bør sammentænkes med et godt indeklima med sund luft og gode dagslysforhold, der alt sammen er med til at øge komforten i den energirenoverede bygning. Her er det vigtigt at se på den eksisterende bygnings placering på grunden og selve indretningen, for at tilpasse et fornuftigt renoveringsprogram.

Mange af parcelhusene der blev opført op til olie- krisen i 70’erne, blev udført med store vindues- arealer mod syd, og næsten ingen isolering på lofter og i ydervæggene. Disse bygninger var gode om sommeren, da mængden af solvarmen der kom igennem de store vinduesarealer, let kunne komme ud igen i en bygning uden isolering, dvs. bygningen ikke skulle afkøles.

Endvidere var prisen på energi ikke stor, så det havde ingen betydning, at man bare skruede op for varmen om vinteren. For disse bygningstyper hvor der kun efterisoleres, kan der nemt skabes en overophedning af bygningen, og for at få et fornuftigt indeklima skal bygningen afkøles mekanisk. Det kan virke negativt på energiforbruget, hvis det ikke gennemtænkes i projektet fra starten.

ATICON kan hjælpe bygherren med at vurdere bygningens eksisterende forhold med hensyn til bygningens termiske og atmosfæriske forhold, og ud fra bygningens tilstand skabe energirigtige løsninger, med vægt på sundt indeklima og god komfort.