Om ATICON

ATICON er et byggerådgivende ingeniørfirma, grundlagt september 2011 af Torben Lange.

Rådgiveransvar og forsikring

ATICON udfører sine ydelser efter Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistan, ABR 89, og har forsikring hos IDA’s Professionel Rådgiver Ansvarsforsikring i forsikringsselskabet AIG Europe Limited, med certifikat nummer C20439.

Indledning

Jeg håber denne indledning kan kaste lidt lys over hvem jeg er, og hvilke kompetencer og kvaliteter jeg kan tilbyde igennem min virksomhed ATICON. Jeg har en diplomingeniøruddannelse fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup, og med retningsbetegnelse Bygningsteknik, har jeg primært beskæftiget mig med konstruktioner i alle byggeriets afskygninger.

Jeg har 3 års erfaring som ansat konstruktions-ingeniør/konsulent, hvor jeg har arbejdet en del med spændarmering i byggeri. En af mine andre funktioner som konstruktionsingeniør, var at præsentere beregningsmetoder for spændarmering i beton, for andre Ingeniørvirksomheder. Endvidere har jeg arbejdet en del med renovering og ombygning.

Maj 2013 blev jeg færdig med mit kandidatspeciale på DTU, som har omhandlet ”Eftervisning af et alternativ byggesystem baseret på efterspændte søjler og bjælker af beton”, Herefter tog jeg udfordringen op som iværksætter og driver en enmandsvirksomhed som rådgivende ingeniør, hvor jeg primært beskæftiger mig med konstruktioner indenfor nybyggeri og renovering. Endvidere er jeg ansat som ekstern Lektor hos det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, hvor jeg har ca. 150 undervisningstimer om året, der er fordelt ud på 2 semestre.